What energy weapon do u use?
Phaser
25.25%
25 25.25%
Disruptor
10.10%
10 10.10%
Plasma
12.12%
12 12.12%
Tetryon
10.10%
10 10.10%
Polaron
13.13%
13 13.13%
Antiproton
29.29%
29 29.29%
Total: 99 vote(s) 100%
Sponsored Links